1. OBJECTE
L’objecte és elegir el Senyor o la Senyora de Canamunt i Canavall, qui tindrà l’honor de liderar cada un dels bàndols de Ciutat a la gran batalla.

2. PARTICIPANTS
Podrà ser candidat/a a Senyor/a de Canamunt i Canavall qualsevol persona física major de devuit anys.

3. PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les candidatures hauran de presentar-se complint les següents condicions:
– El o la candidat/a haurà d’unir-se a tres bandolers/es, que l’acompanyaran al llarg de les festes.
– Per a presentar la vostra candidatura tendreu que crear un compte d’Instagram per a fer campanya i on haureu de publicar com a mínim un vídeo.
– El o la candidat/a haurà de posar-se un nom o mal nom.
– A la presentació de la candidatura haurà de constar el bàndol pel qual et presentes.

4. FORMA DE PRESENTACIÓ
Heu de presentar la vostra candidatura a través del formulari d’inscripció.
Dia 28 de Juliol haureu de publicar un vídeo presentació al compte d’Instagram creat posant-nos com a col·laboradors per a que quedi publicat tant en el vostre perfil com al nostre.

Mitjançant l’enviament de l’inscripció de la candidatura a la pàgina web, s’autoritza l’ús del vídeo i del material que publiqueu per els actes relacionats amb la festa de Canamunt i Canavall.

5. TERMINI D’INSCRIPCIÓ
El termini per poder inscriurer la candidatura és fins dia 27 de Juliol, tenguent-se que publicar el vídeo dia 28 de Juliol.

6. ELECCIÓ DE SENYOR/A DE CANAMUNT I CANAVALL
L’elecció es durà a terme mitjançant el sistema de votació. La votació s’iniciarà el primer dia de venda de camisetes.
Per la compra d’una camiseta es podrà emetre un vot.

7. DOTACIÓ ECONÒMICA
L’Associació Orgull Llonguet aportarà una ajuda econòmica de fins a 100,- euros a cada una de les candidatures electes, que hauran de tenir com objecte assolir les despeses derivades de l’organització de la batalla de Canamunt i Canavall.
Per poder obtenir la dotació econòmica, hauran de justificar-se les despeses que es realitzin, aportant el tiquet o la factura de les mateixes.